Az ACN-nél a hírnév a legfontosabb

Tisztesség – ez az ACN első számú alapértéke, és ennek szellemében alakult meg a vállalat. A 20 éve tartó hihetetlen növekedés mellett a tisztesség még ma is társaságunk minden döntésének a mozgatórugója.

Az ACN Társalapítói már a legelső naptól elkötelezettek az iránt, hogy a vállalat és a Független Képviselők a legtisztességesebb módon járjanak el, betartsák a legszigorúbb etikai előírásokat, és az üzleti tevékenységük során olyan marketing terv szerint dolgozzanak, amely összhangban áll a fogyasztóvédelmi törvényekkel.

Videó megtekintése

Az ACN Etikai Szabályzata

Az ACN kialakította a tevékenység irányelveit és előírásait meghatározó Szabályzatot. Az ACN megállapodás aláírásakor minden Független Képviselő vállalja a fenti szabályok betartását. A Szabályzat előírja, hogy az ACN Független Képviselőinek miként kell eljárniuk az ACN Üzleti Lehetőség bemutatásakor és a hálózat kiépítése során, hogyan kell bemutatni az ACN szolgáltatásokat a leendő ügyfeleknek, és miként kell népszerűsíteni az ACN Üzleti Lehetőséget más, potenciális Független Képviselők felé.Az ACN nemcsak megalkotta a Szabályzatot, hanem arról is gondoskodik, hogy a Független Képviselők betartsák az előírásokat, továbbá a szabályok megszegése következményeket von maga után (többek között a Független Képviselő forgalmazói státuszának a megszűnését), és az ACN megfelelő lépéseket tesz a fenti szabályok betartása érdekében. A fenti feladatokat az ACN Europe Ellenőrzési Osztálya végzi az Amszterdamban található európai központban.

A szabályzat megszegésére nincs mentség

Az ACN etikai szabályzata ezt egyértelműen kimondja. A szabályzat vagy a törvények megszegésére nincs mentség.

Az ACN zéró toleranciát érvényesít, amennyiben a Független Képviselők becsapják ügyfeleiket. A becsapás azt jelenti, hogy a képviselő olyan ügyfelet szerez, aki nem adta megfelelő módon beleegyezését ahhoz, hogy ACN ügyféllé váljon. A becsapással kapcsolatos bejelentések gyakran felhívják a telekommunikációs és fogyasztóvédelmi hatóságok – és számos országban a rendőri szervek - figyelmét, továbbá az ACN azt sem tolerálja, ha bármely Független Képviselő ilyen kockázatnak kiteszi az ACN üzletet.

Ezenkívül az ACN megtiltja minden Független Képviselőnek, hogy hamis, félrevezető vagy csalárd kijelentéseket tegyen. Mindezt a törvény szellemében tesszük, ez vonatkozik mindenre, amit egy Független Képviselő az ACN Üzleti Lehetőséggel kapcsolatban tesz, továbbá különlegesen nagy jelentőséggel bír, amikor az ACN Üzleti Lehetőséget más, leendő Független Képviselőknek mutatják be. Rendkívül fontos, hogy a Független Képviselők megfelelően – és nem megtévesztő módon – mutassák be az ACN Üzleti Lehetőséget.Az ACN a vállalati anyagaiban kihangsúlyozza, hogy a Független Képviselők sikere nem garantált, a siker az egyedi munka és az erőfeszítések eredménye, és nem minden ACN Képviselő válik sikeressé. Fontos, hogy ezt a tényt minden Független Képviselő világossá tegye az ACN Üzleti Lehetőség potenciális előnyeinek a bemutatásakor, így minden potenciális Független Képviselő mérlegelheti az ACN Üzleti Lehetőséghez való csatlakozás kockázatát. A fenti szabályok be nem tartása a Független Képviselő forgalmazói státuszának a megszüntetését eredményezheti.

Minden Független Képviselő érdeke, hogy képezze magát és szigorúan betartsa a „játékszabályainkat”, mivel azok a társaságunk működését irányító törvényeket tükrözik, továbbá biztosítják, hogy az ACN tisztességes és becsületes hozzáálláson alapuló, fenntartható és valós üzleti lehetőséget ajánljon a Független Képviselőknek.

Az ACN támogatja és aktív részt vállal a Közvetlen Értékesítő Szövetségek azon erőfeszítésében, amelynek célja a közvetlen értékesítési iparág ösztönzése, valamint annak biztosítása, hogy a közvetlen értékesítés az egyik általánosan elismert és megbecsült hálózati marketing módszerré váljon a fogyasztók körében.

Az ACN-nél Ön önállóan irányítja üzletét, de soha nem egyedül!

Még ma kezdje el