ACN Europe Weboldal-Használati Feltételek

Az ACN Europe Weboldal-Használati Feltételeit („Használati Feltételek”) az ACN Europe B.V. adja ki saját maga, valamint az európai leányvállalatai és társvállalatai részére (együttesen: “ACN”). A jelen Használati Feltételek erre az oldalra, valamint az ACN által birtokolt, vagy az ACN általi használatra engedélyezett összes weboldalra (egyenként „Weboldal”) érvényesek.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Használati Feltételeket a Weboldal használata előtt. A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Használati Feltételeket, függetlenül attól, hogy vásárol-e bármely szolgáltatást vagy terméket az ACN-től.

1. Bevezetés

A jelen Használati Feltételek csak a Weboldal Ön általi használatát szabályozzák. Az ACN termékeinek és szolgáltatásainak a vásárlására további feltételek érvényesek. Az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzata leírja, hogy az ACN milyen módon gyűjt és dolgoz fel személyes és nem-személyes információkat, és az Adatvédelmi Szabályzat a Használati Feltételekkel együtt értelmezendő. Ön a jelen Weboldal nyilvános területeit személyes információk megadása nélkül érheti el. A jelen Weboldal jelszóval védett területeihez Önnek meghatározott személyes adatokat kell megadnia az ACN részére.

Az ACN bármely időpontban módosíthatja ezen a Használati Feltételeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a Használati Feltételek legfrissebb változata áll-e az Ön rendelkezésére.

2. Engedély és feltételek

Az ACN korlátozott, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Weboldal elérésére és használatára. A fenti engedély feltételeként Ön tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

 • a Weboldalon feltüntetett összes logó, védjegy, szerzői joggal védett anyag és egyéb szellemi tulajdon (“Szellemi Tulajdon") az ACN vagy a licenctulajdonosok vagy az ACN üzleti partnereinek a tulajdonát képezi. A jelen Használati Feltételek által biztosított korlátozott engedély nem jelenti a Szellemi Tulajdon tulajdonosi vagy egyéb jogának átadását;
 • nem megengedett az Ön számára bármely (i) Szellemi Tulajdon; (ii) terméklista, leírás vagy árlista; vagy (iii) a Weboldal bármely egyéb tartalmának letöltése, sokszorosítása, módosítása, másolása, viszonteladása, továbbá kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból való felhasználása; az ACN Független Képviselői azonban korlátozott, nem kizárólagos joggal rendelkeznek a Független Képviselői Megállapodásukban meghatározott Szellemi Tulajdon használatára;
 • nem megengedett a Weboldal vagy tartalma bármely részének reprodukálása vagy tárolása bármely más weboldalon;
 • a Weboldal használata csak a Független Képviselői Megállapodás és a Független ACN Képviselőkre vonatkozó Szabályzat előírásai szerint engedélyezett; a Weboldal vagy annak bármely tartalma nem módosítható.
 • Az ACN fenntartja magának a jelen Használati Feltételekben kifejezetten át nem engedett jogokat.

3. Látogatói anyagok és magatartás

Az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzatában ismertetett személyes adatokon kívül nem minősülnek bizalmasnak mindazon információk, amelyeket Ön a jelen Weboldalon továbbít vagy közzétesz. Az ACN-t nem terhelik kötelezettségek az ilyen információkkal kapcsolatban, és azokat bármely célra szabadon felhasználhatja.

Ön a következő anyagokat nem teheti közzé és nem továbbíthatja a Weboldalon:

 • fenyegető, sértő, rágalmazó vagy botrányos, obszcén vagy pornográf, lázító, gyűlöletkeltő, diszkriminatív, istenkáromló, bizalmas vagy személyes adatokat sértő, illetve más módon nem megfelelő anyagokat;
 • amelyek használatára nem jogosult;
 • amelyek olyan magatartást tartalmaznak, vagy olyan magatartásra bátorítanak, amely büntetőjogi vagy polgárjogi jogsértést jelent, illetve büntető- vagy polgárjogi felelősséget vet fel; vagy
 • amelyek kárt okozhatnak a Weboldalban vagy az ACN rendszereiben (számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai falovak, férgek, káros összetevők, sérült adatok, illetve más rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok).

4. Külső Weboldalakra mutató és onnan érkező linkek

A Weboldal harmadik felek által üzemeltetett Weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A linkeket csak a kényelem érdekében biztosítjuk. Ilyen linkek használata esetén Ön elhagyja ezt a Weboldalt. Az ACN nem ellenőrzi a külső weboldalakat, és nem felelős értük. A jelen Használati Feltételek és az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzata nem vonatkozik külső weboldalakra. Ha Ön ilyen külső weboldalakra látogat, azt saját felelősségére teszi.

Ön a következő feltételekkel közölhet a jelen Weboldalra mutató linket más weboldalon:

 • nem másolja le a jelen Weboldal egy oldalát sem;
 • az ACN Szellemi Tulajdonát nem használja fel, nem módosítja vagy nem távolítja el;
 • nem állítja vagy sugallja, hogy az ACN a sajátjain kívül bármely más terméket vagy szolgáltatást ajánl;
 • nem állít valótlanságot az ACN-nel fennálló kapcsolatáról, és nem ad meg valótlan információkat az ACN-ről;
 • csak olyan weboldalakon közöl linkeket, amelyek használatára jogosult;
 • a weboldala nem tartalmaz ízléstelen, sértő, ellentmondásos, jogsértő anyagot, illetve nem sérti más személyek jogait és a vonatkozó törvényeket; továbbá
 • ha Ön az ACN Független Képviselője, betartja a hatályos Független Képviselői Megállapodást és az irányadó Szabályzatot.

5. Szerződésszegés

Az ACN felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését a Weboldalhoz, és egyéb lépéseket is tehet, amennyiben Ön megszegi a jelen Használati Feltételeket. Ön vállalja, hogy kártalanítja az ACN-t az ACN, a licenctulajdonosok vagy az ACN üzleti partnerei által elszenvedett veszteségért vagy kárért, amennyiben az a Használati Feltételek Ön általi megszegéséből ered.

Az ACN együttműködik a kormányzati szervekkel, ha azok arra utasítják, vagy arra kérik meg az ACN-t, hogy fedje fel valakinek a személyazonosságát, amennyiben az adott személy törvénysértő módon használta a Weboldalt.

6. Jótállás és felelősség korlátozása

Az ACN igyekszik napi 24 órában elérhetővé tenni a Weboldalt, és biztosítani a Weboldalon található információk pontosságát és aktualitását; az ACN azonban nem vonható felelősségre, amennyiben a Weboldal valamikor mégsem érhető el, illetve a Weboldalon található információk helytelenek, hiányosak vagy elavultak. A Weboldal elérése értesítés nélkül felfüggeszthető. Az ACN bármikor módosíthatja a Weboldal tartalmát. Előfordulhat, hogy a Weboldalon található tartalom idejétmúlt, és az ACN nem vállal kötelezettséget a tartalom frissítésére.

A Weboldal tartalma jelen formájában áll rendelkezésre. AZ ACN KIZÁR MINDEN JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS. Az ACN és az ACN csoport vállalati tagjai, valamint vezetőik, igazgatóik, alkalmazottaik, részvényeseik és ügynökeik kizárnak minden felelősséget bármely közvetlen vagy közvetett veszteség vagy kár kapcsán, melyet Ön vagy egy harmadik fél elszenvedhet a Weboldal, a Weboldal tartalmának vagy a Weboldalon linkelt bármely weboldalnak a használatából, illetve a használat elmaradásából fakadóan.

7. Irányadó jog

Jelen értesítéssel és értelmezésével kapcsolatban Hollandia törvényei irányadók. Minden jelen értesítésből eredő vagy azzal kapcsolatos vita esetén Amszterdam (Hollandia) bíróságai bírnak kizárólagos illetékességgel.

3.0 változat

Kiadás dátuma: 2014. június 30.

Az ACN-nél Ön önállóan irányítja üzletét, de soha nem egyedül!

Még ma kezdje el